Виховання— це складний і багатогранний процес формування особистості, створення оптимальних умов для її фізичного, психічного та соціального розвитку.

Комплексні заходи щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та загибелі людей при пожежах по ХЗОШ № 95

1. Розглянути на батьківських зборах питання щодо запобігання пожежам, загибелі та травмування людей на них ( березень – квітень )

2. Провести інструктажі з учнями та робітниками школи з протипожежної безпеки (згідно з графіком)

3. Не захаращувати підвал горючими матеріалами (постійно)

4. Проводити перезарядку вогнегасників, у яких закінчився термін використання (постійно)

5. Відвідати пожежно-технічну виставку з метою роз’яснення основних вимог правил безпеки життєдіяльності та дій під час виникнення надзвичайних ситуацій (березень – травень)

6. Переобладнати куточки з тематики направлених на запобігання загибелі та травмування дітей (березень)

7. Проводити огляд протипожежного стану територій будівель школи за графіком

ПЛАН ЗАХОДІВ З ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Відмітка про виконання

Надання допомоги РВК в організації й проведенні складання списків юнаків допризовного віку:

1. підготовка характеристик;

2. фотографування;

3. забезпечення явки на медичну комісію;

4. підготування результатів

Згідно з планом роботи з допризовниками

Викладач курсу ЗВ, класні керівники

Надання допомоги в організації та проведенні диспансерного огляду учнів

Згідно з планом роботи з допризовниками

Викладач курсу ЗВ, класні керівники, медична сестра

Проведення бесід:

- «Історія розвитку українського війська»;

- «Особиста відповідальність громадян за захист Батьківщини»

Лютий – березень

Викладач курсу ЗВ, класні керівники

Організація в бібліотеці виставки книг до знаменних дат

Протягом року

Завідувач бібліотеки

Підтримка постійного контакту з батьками учнів – юнаків з метою вивчення їхніх індивідуальних особливостей

Протягом року

Класні керівники, психолог

Обговорення на нараді питання підготовки юнаків до захисту Батьківщини

березень

Директор школи

Проведення змагань з військово – прикладних видів спорту

Лютий - березень

Викладач курсу ЗВ

Проведення зустрічі з ветеранами війни, воїнами – випускниками школи

Протягом року

Педагог – організатор, викладач курсу ЗВ, класні керівники

Проведення польових занять з юнаками, практичних занять з дівчатами з МСП

Протягом року

Викладач курсу ЗВ, учитель МСП

Участь в оборонно – масових заходах, що проводяться районними й міськими організаціями

Згідно з планом РУО протягом року

Викладач курсу ЗВ

Робота над підвищенням методичного рівня проведення уроків з курсу «Захист Вітчизни» та МСП

Систематично

Викладач курсу ЗВ, учитель МСП

Проведення в школі Дня ЦО

За планом РУО

Заступники директора

Залучення юнаків до занять військово - прикладними видами спорту

Протягом року

Викладач курсу ЗВ, вчителі фізкультури

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ. РОБОТА З БАТЬКАМИ

Основні завдання:

1.Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всевимірного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання, виховання навчальних компетенцій.

2.Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.

3.Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.

4.Розвиток учнівського самоврядування.

Пріоритетні напрямки виховної роботи:

-формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

-виховання духовної культури особистості;

-виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

-формування високої мовної культури;

-утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

-збагачення народних традицій, звичаїв;

-виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

-формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

-забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорни та зміцнення здоров’я;

-формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;

-створення умов для творчго розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;

-посилення уваги до питань морально – етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

-підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості диттини як найвищої соціальної цінності;

-створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей – сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

-зміцнення служби соціального та психолого – педагогічної допомоги батькам, дітям, сім’ям;

-організація педагогічно – доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів через раду, учнівський комітет;

-доцільне використання можливостей закладу для організації позакласної та позашкільної роботи.

Розвиток колективної творчої діяльності школярів.

Основні напрямки колективної творчої діяльності школярів сплановані згідно з концепцією виховання дітей та молоді у національній системі виховання, концепцією громадського виховання, програмою «Діти України», програмою «Обдаровані діти», програмою попердження дорожньо – транспортного травматизму, програмою з профілактики правопорушень, наркоманії та СНІДу, тютюнопаління.

Кiлькiсть переглядiв: 883