/Files/images/11.jpgПсихологічна служба в школі

Основні функції

-Діагностична (особливостей сім’ї та сімейного виховання, розвиток особистості дитини, в соціальному середовищі, особливості впливу цього середовища на соціалізацію дитини з метою надання допомоги в особистісному розвитку, успішній самореалізації в процесі соціалізації).Соціальний педагог є міждисциплінарним спеціалістом і повинен володіти методами соціологічного, психологічного, педагогічного і частково медичного дослідження
-Прогностична – прогнозування посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості або групи.
-Консультативна – дає рекомендації учням, вчителям, батькам з соціальної педагогіки.
-Захисна (забезпечує дотримання норм охорони та захист прав дітей, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях).
-Організаційна-координує діяльність й взаємодію усіх суб’єктів соціального виховання, сприяє розкриттю здібностей, талантів, через їх участь у науковій, технічній, художній творчості, залучає громадські організації, творчі спілки до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої видів роботи. Займається профілактикою правопорушень серед неповнолітніх, захищає дітину від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, пропонує здоровий спосіб життя.
-Попереджувально-профілактична функція (система заходів соціального виховання, сприяє попередженню негативних явищ в учнівському середовищі).
-Реабілітаційна функція (рання профілактика відхилень у розвитку,
поведінці, діяльності і спілкуванні неповнолітніх і різнобічна допомога дітям групи ризику, дітям-інвалідам).

Основні напрями професійної діяльності пихологічної служби

Допомагає в адаптації дітей при вступі до школи,переході із одного до іншого ступеня навчального закладу та при випуску з навчального закладу;
Попереджує конфлікти в учнівському колективі, допомагає у вирішенні конфліктних ситуацій на ранній стадії;
Виступає посередником між навчальним закладом та сім’єю, допомагає батькам і вчителям зрозуміти інтереси і потреби дітей;
Виступає посередником між батьками і педагогічним колективом, спонукає батьків до активної участі в житті навчального закладу;
Слідкує за відвідуванням учнями навчального закладу;
Бере участь у педрадах, батьківських зборах та нарадах, що стосуються соціально-педагогічного життя навчального закладу;
Організовує співробітництво з учителями та іншими працівниками навчального
закладу з різних педагогічних проблем ;
Турбота о дітях , які за певних причин не відвідують школу.

Робота з дітьми «групи ризику»

Подолання труднощів, що перешкоджають адаптації учнів.
Вироблення стратегії індивідуального підходу до дітей «групи ризику».
Підвищення психологічної грамотності батьків у вихованні дитини та озброєння їх методами зниження емоційного напруження і методами партнерського спілкування.
Сумісний пошук та реалізація адекватних педагогічних підходів до дітей із труднощами в адаптації

Категорії дітей “групи ризику”

1. Невстигаючі учні
Педагогічно занедбані діти
Діти, що потребують медичної допомоги
Діти із ЗПР, Астеніки
2. Недисципліновані учні
Діти з опозиційною поведінкою
Діти, що перебувають на обліку КМ

/Files/images/Рисунок9.jpg/Files/images/Рисунок8.jpg


Роботи з обдарованими дітьми.

Контроль за адаптацією обдарованих дітей.
Визначення особливостей соціально - психологічної адаптації дітей з неабиякими
здібностями.
Вивчення характеру сприймання обдарованої дитини однолітками, її емоційного стану та сильних сторін особистості.
Професійне спрямування здібностей обдарованої дитини.

/Files/images/Рисунок5.jpg/Files/images/Рисунок4.jpg/Files/images/Рисунок2.jpg

/Files/images/Рисунок10.jpg
Пилипенко Вікторія Олександрівна - практичний психолог

Кiлькiсть переглядiв: 810