Конституція України
Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

Закон України "Про освіту"
Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060-XІІ

Закон України "Про загальну середню освіту"
Закон України від 13 травня 1999 р. № 651-ХІV

Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896

Загальна декларація прав людини

Конвенція про права дитини

Закон України "Про охорону дитинства"

Закон України "Про попередження насильства в сім'ї"

Закон України "Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей"

Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"

Сімейний кодекс України

Постанова від 27 грудня 2001 року №1751 "Про затвердження порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"

Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей"

Про День працівників освіти:
Указ Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти:
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. № 24

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку:
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 848

Державний стандарт початкової загальної освіти:
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462

Кiлькiсть переглядiв: 176