ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конституція України
Прийнята на пятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про повну загальну середню освіту"

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»): Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896

Про День працівників освіти: Указ Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94

Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV

ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392

Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607

Державний стандарт початкової загальної освіти

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Про ліцензування освітніх послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380

Про затвердження форми ліцензії, додатка до ліцензії на освітню діяльність та порядку їх оформлення: Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2003 р. № 781

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.2015 № 1187

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 13.09.2016 № 1511

Освітній процес

Про затвердження Типових навчальних планів для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2003 р. № 306
Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 лютого 2004 р. № 132
Про подолання проявів бюрократизму в освіті: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2005 р. № 297
Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін а конкурси фахової майстерності Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 №1099
Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі Наказ МОН № 1456 від 21.10.13 року
Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306
Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762
Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8
Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти I ступеня Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407
Наказ МОН №367 від 10.05.2018 "Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти".
Кiлькiсть переглядiв: 661