/Files/images/Про Освіту.jpg

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

Ліцензія на освітню діяльність

*статут закладу освіти;

*структура та органи управління закладу освіти;

*кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

*освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

*територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

*ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

* мова (мови) освітнього процесу - українська.

Також згідно ст.5 (п.5) Закону України про повну загальну середню освіту та на підставі заяв батьків, які належать до національних меншин України, учням організовано здобуття початкової освіти мовою відповідної національної меншини (російською) поряд з державною мовою.

* наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

* матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

* річний звіт про діяльність закладу освіти;

* правила поведінки здобувача освіти;

* кошторисні видатки.

Кiлькiсть переглядiв: 94