Шановні батьки!

13 вересня 2017 року Кабінетом Міністрів України було ухвалено Постанову «Про порядок ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» №684. У даній постанові визначено уповноважені органи, що організовують ведення обліку відвідувань учнями школи у відповідному реєстрі. Причому облік проводиться в організованому порядку –в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, району у місті, селища, села), тобто за місцем проживання учня. Також даною постановою визначені права та обов’язки уповноважених органів.

У реєстр вносяться персональні дані дитини шкільного віку, а саме: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання (навчальний заклад), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими освітніми потребами. Слід зазначити, що дані учня видаляються у разі: досягнення повноліття, здобуття повної середньої освіти,наявності письмово підтвердженої інформації про взяття його на облік (включення до реєстру) на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, його вибуття на постійне місце проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в Україні).

У даному випадку дії структурних підрозділів є цілком правомірними. Відповідно до Законів України про “Про інформацію” та “Про захист персональних даних” структурні підрозділи мають право:

  • для забезпечення реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти отримувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про кількість дітей дошкільного віку, а також від закладів освіти – інформацію про кількість їх вихованців;
  • для забезпечення реалізації прав дітей шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти отримувати від служб у справах дітей, спеціальних установ та закладів, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та закладів освіти дані про дітей шкільного віку;
  • використовувати для створення та оновлення реєстру отримані дані про дітей шкільного віку, в тому числі дані, отримані з інших реєстрів або баз даних.

Залучення працівників навчальних закладів до організації та ведення обліку дітей шкільного віку забороняється. На підставі даних реєстру структурний підрозділ складає і подає статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку за формою та у порядку, затвердженому МОН України. Облік учнів ведуть навчальні заклади, які подають щороку не пізніше 15 вересня відповідному структурному підрозділу дані всіх учнів, які до нього зараховані.

Тобто, відповідний реєстр та структурні підрозділи дають змогу слідкувати за навчанням учнів, що у свою чергу дозволяє виявити причину відсутності учня на заняттях. У разі неявки школяра через поважну причини (поважною причиною для відсутності дитини в школі є хвороба або сімейні обставини) один із батьків зобов’язаний повідомити шкільну установу про те, що дитина буде відсутня і надати відповідну письмову заяву.Якщо учня не було на навчанні через хворобу, то доказом поважної причини може стати медична довідка. Якщо ж такої немає – то потрібна заява від батька або матері про те, що у відповідний період дитина перебувала вдома під їхнім наглядом.

У випадку коли школяр, який не досяг повноліття, пропускає заняття без поважної причини протягом 10 навчальних днів підряд з невідомих або без поважних причин, навчальний заклад невідкладно надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.Батькам прогульника буде загрожувати адміністративна відповідальність.

В Україні з питань прогулу учнів вже є судова практика. На жаль основними причинами відсутності дітей у школах є діяння або бездіяльність самих батьків. Пияцтво батьків, відсутність належного фінансового забезпечення дитини або поїздки батьків на заробітки в іншу країну, залучення дитини до праці у власному господарстві тощо – такі дії батьків призводять до негативних наслідків у навчанні та поведінки дитини в цілому.

Хоча й бувають випадки, коли дитина сама прогулює навчання, нехтуючи вказівкам батьків. У цих випадках слід проводити бесіди з дітьми або звертатися до спеціалістів, але ні в якому разі не пускати проблему на самоплив.

Кодексом України про адміністративні правопорушення (ч.1 ст. 184) передбачено наступні види відповідальності батьків за невідвідування їх дітьми школи протягом десяти навчальних днів підряд з невідомих причин: попередження та штрафи, розмір якого за перше правопорушення може складатися від 850 до 1700 гривень, при повторному порушенні закону штраф буде збільшено від 1700 до 5100 гривень.

Отже, Постановою Кабінету Міністрів України № 684 передбачено повноваження відповідних структурних установ та уповноважених осіб щодо обліку дітей у відповідних реєстрах, а Кодексом України про адміністративні правопорушення визначено наслідки для батьків за прогул їх дітьми школи без поважних причин.

Нормативно-правові акти:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення

2. Постанова Кабінету Міністрів України № 684

3.Відповідальність батьків за прогули дітьми уроків - судова практика

Кiлькiсть переглядiв: 181