Всесвітня історія
Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії,
8 клас.
Для ЗНЗ [Електронний ресурс]/Інститут передових технологій .- Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

/Files/images/trenajeri/222-4.JPG


Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії для 9 класу, виданий Інститутом передових технологій на ком пакт-диску (CD), належить до сучасних педагогічних програмних засобів (ППЗ), використання яких здійснюється на базі спеціально розробленої програми. Електронний атлас виданий на базі поліграфічного видання «Атлас з нової історії (ХVI-XVIII т..), 8 клас», Як ППЗ цей атлас узгоджений зі шкільною програмою, діючими підручниками та поліграфічно виданим навчальним атласом, загальною метою яких є формування історичного світогляду і набуття навичок роботи з історичною картою. Він має такі складові: карти, текстові запитання, коментарі до карт, ілюстрації, перелік рекомендованої літератури.

Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії,
9 клас.
Для ЗНЗ [Електронний ресурс]/Інститут передових технологій.- Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

/Files/images/trenajeri/223-1.JPG


Електронний атлас для курсу з всесвітньої історії для 9 класу, виданий Інститутом передових технологій на ком пакт-диску (CD), належить до сучасних педагогічних програмних засобів (ППЗ), використання яких здійснюється на базі спеціально розробленої програми. Електронний атлас виданий на базі поліграфічного видання «Атлас з нової історії (1789 – 1914 рр.), 9 клас», рекомендовано МОН України (лист №1/11-1770 від 29.06.1999 р.). Електронний атлас містить 25 карт з коментарями, понад 300 ілюстрацій, 156 запитання для самоперевірки.
Як ППЗ цей атлас узгоджений зі шкільною програмою, діючими підручниками та поліграфічно виданим навчальним атласом, загальною метою яких є формування історичного світогляду і набуття навичок роботи з історичною картою. Він має такі складові: карти, текстові запитання, коментарі до карт, ілюстрації, перелік рекомендованої літератури.

Новітня історія. 11 клас:
Педагогічний програмний засіб. (Версія 2.0) [Електронний ресурс].-Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

/Files/images/trenajeri/224-1.JPG

Педагогічний програмний засіб розроблений відповідно до навчальної програми з новітньої історії для 11 класу ЗНЗ.
Мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.
Увесь курс складається з 35 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо – та відео фрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тексти.
Програмний засіб «Новітня історія, 11 клас» містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, глосарій (словник термінів і понять), іменний покажчик.

Історія України
Електронний атлас з Історії України
для 5 класу ЗНЗ.
Версія 4.1 [Електронний ресурс]/Інститут передових технологій. – К., 2004.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

/Files/images/trenajeri/226-2.JPG


Електронний атлас з Історії України для 5 класу ЗНЗ виготовлений на замовлення Науково-методичного центру організації розробки та виробництва засобі навчання МОН України. Він містить:
історичні карти, які відображають події та явища вітчизняної історії від доби давньослов’янських племен до сьогодення. Додаються також карти історико-етнографічного районування України та стародавнього Києва. Ввідна частина знайомить учня з правилами прочитання історичної карти;
тексти, які стисло коментують тему і доповнюють зміст карти;
запитання за темами, що дають можливість учневі здійснювати самоперевірку;
ілюстрації у вигляді художніх малюнків тематичного змісту;
розваги надають можливість учневі самому відтворити карту.
До Вашої уваги пропонуємо СD-видання, що має технічні можливості та інформативну базу для вивчення відповідного курсу географії. Програма оснащена функціями масштабування і «мандрування» картою, які полегшують роботу з фрагментами карти і надають можливість отримання як загальної, так і детальної інформації.
Атлас може бути корисним не тільки як навчальне видання, а й стати у пригоді усім, хто цікавиться історією.

Електронний атлас для курсу з Історії України ,
8 клас. Для ЗНЗ .
Версія 4.1[Електронний ресурс]/Інститут передових технологій.- К.,- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

/Files/images/trenajeri/227-1.JPG


Електронний атлас для курсу з історії України для в класу, виданий Інститутом передових технологій на ком пакт-диску (CD), належить до сучасних педагогічних програмних засобів (ППЗ), використання яких здійснюється на базі спеціально розробленої програми. Електронний атлас виданий на базі поліграфічного видання «Атлас з історії України (XVI-XVIII т..), 8 клас», рекомендовано МОН України (лист №1/11-3007 від 06.07.2001 р.). Електронний атлас містить 14 карт з коментарями, понад 200 ілюстрацій, 276 запитання для самоперевірки.
Як ППЗ цей атлас узгоджений зі шкільною програмою, діючими підручниками та поліграфічно виданим навчальним атласом, загальною метою яких є формування історичного світогляду і набуття навичок роботи з історичною картою. Він має такі складові: карти, текстові запитання, коментарі до карт, ілюстрації, перелік рекомендованої літератури.

Історія України. 9 клас:
Педагогічний програмний засіб.
(Версія 2.0) [Електронний ресурс].-Рівне: ПП «Контур Плюс», 2007.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)
Педагогічний програмний засіб розроблений відповідно до навчальної програми з «Історії України, 9 клас» для ЗНЗ.

/Files/images/trenajeri/228-1.JPG


Мультимедійний посібник орієнтований на сучасні форми навчання із забезпеченням сумісності з традиційними методами та прийомами навчання в повній відповідності з документами, що регламентують зміст освіти.
Увесь курс складається з 49 уроків. Кожен урок розкриває конкретну тему згідно навчальної програми та містить засоби для пояснення необхідної теми: малюнки, світлини, анімації, дикторський супровід, аудіо – та відео фрагменти тощо. Для перевірки знань передбачені контрольні запитання, завдання, тексти.Програмний засіб «Історія України, 9 клас» містить також довідку по роботі з ППЗ, методичні рекомендації, глосарій (словник термінів і понять), іменний покажчик.


Історія України
[Електронний ресурс].- К.: ДП «Атлантік», 2002.-1 електрон.опт. диск (СD-POM)

/Files/images/trenajeri/230-1.JPGПропонуємо Вам мультимедійне видання з історії України від первісних часів до сучасності. Диск складається з наступних розділів:
Курс історії України. Ви прочитаєте або прослухаєте ілюстрований курс лекцій, який охоплює всі без винятку теми, введені в програму з історії України для шкільних випускних іспитів та для вступних до вищих навчальних закладів.


ХАРКІВЩИНОЗНАВСТВО
Харьков. По заказу Харьковского городского совета
[Електронный ресурс] /Студия Д. Коновалова.- Х., 2007.- 1 электрон. опт. диск (СD-POM)

/Files/images/trenajeri/231-1.JPG


Матеріали даного компакт-диску познайомлять користувача із славним минулим і сучасністю нашого краю.
Рекомендовано для учнів 8-9 класів ЗНЗ, учителів, які викладають спецкурс «Харківщинознавство», учителів історії та географії, керівників краєзнавчих гуртків та всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

Кiлькiсть переглядiв: 75