Американский английский.
Интенсивный курс английского языка [Электронный ресурс].- К.: Master Media, 2003.- 1 электрон. опт. диск (СD-POM)

/Files/images/trenajeri/215-2.JPG


На диске представлен самый мощный обучающий курс американского английского языка. Программа обучения не представляет собой традиционный учебник.В нем нет грамматических разделов, нет многочисленных, надоевших со школьной или институтской поры упражнений, С другой стороны, это – не разговорник с его стандартным набором фраз первой необходимости, типа: «Который час?», «Сколько стоит?» или «Как проехать?». А курс,направленный на подготовку обучаемого к восприятию английской речи на слух, путем чередования скорости чтения диалогового курса. Также использование метода «Погружения», со специально подобранным музыкальным сопровождением. Программа обучения состоит из 10 глав – более 1000 вводимых слов и идиом, 10 аудиоуроков, комплектов поурочных карточек-слов необходимых для запоминания новых терминов, а также грамматических приложений, плюс ко всему – есть возможность звуковой самопроверки в каждой главе.

Країнознавство. 10 клас:
Методичні рекомендації. ДляЗНЗ[Електронний ресурс].- 1електрон. опт. диск (СD-POM). - /ДП «Інститут педагогічних інформаційних технологій .- Додаток : Методичний посібник (Текст).-К., 2010

/Files/images/trenajeri/216-2.JPG

У даному збірнику представлені методичні рекомендації щодо використання мультимедіа на уроках іноземної мови та розробки уроків з електронним супроводом. Запропонована форма проведення уроків дозволяє поглиблювати знання учнів, формувати мислення та активно оволодівати іноземною мовою в усіх видах мовленевої діяльності: говоріння, аудіювання, читання та письмо з тим, щоб вільно користуватися мовою на уроках та у повсякденному житті.
Рекомендовано МОН України.

Країнознавство. 11 клас:
Методичні рекомендації. ДляЗНЗ[Електронний ресурс].- 1електрон. опт. диск (СD-POM). - /ДП «Інститут педагогічних інформаційних технологій .- Додаток : Методичний посібник [Текст].-К., 2010

/Files/images/trenajeri/217-1.JPG

У даному збірнику представлені методичні рекомендації щодо використання мультимедіа на уроках іноземної мови та розробки уроків з електронним супроводом. Запропонована форма проведення уроків дозволяє поглиблювати знання учнів, формувати мислення та активно оволодівати іноземною мовою в усіх видах мовленевої діяльності: говоріння, аудіювання, читання та письмо з тим, щоб вільно користуватися мовою на уроках та у повсякденному житті.
Рекомендовано МОН України.

10000 Words.
Навчальне середовище «10000 words» для комп’ютерної підтримки курсу іноземної мови загальноосвітньої школи. Версія 1,0 [Електронный ресурс]/Харківський державній педагогічний університет
Ім. Г.С.Сковороди .- Х.- 1 електрон. опт. диск (СD-POM)

/Files/images/trenajeri/218-1.JPG

Диск «10000 Words» - це:
лексичний тренажер по темах, визначених програмою з англійської мови для ЗНЗ і рекомендованихМОН України;
засіб контролю лексичних навичок для поточного або тематичного оцінювання;
засіб самонавчання та самоконтролю.
«10000 words» призначене:
учням середніх та старших класів – для швидкого та ефективного засвоєння лексики англійської мови, підготовки до іспитів та до участі в олімпіадах;
випускникам шкіл – для підготовки до вступних іспитів до вищих навчальних закладів;
учителям шкіл – для підняття навчального процесу на сучасний рівень, підвищення ефективності своєї роботи, звільнення від рутинних форм роботи;
батькам – для озброєння своїх дітей високоефективним комп’ютерним засобом вивчення та вдосконалення української мови.


Кiлькiсть переглядiв: 145