Аналіз роботи школи за 2008/2012 роки

Протягом останніх років робота педагогічного колективу Харківської загальноосвітньої школи № 95 ім. 299 Харківської стрілецької дивізії була спрямована на реалізацію державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, на виконання Указу Президента України від 20.03.2008 №244/2008 “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України; державних, регіональних та міських програм у галузі освіти, комп’ютеризацію та інформатизацію навчального і управлінського процесів, забезпечення безпечних та комфортних умов для навчання та виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей, рішення основних напрямів методичної та виховної роботи: «Удосконалення майстерності як засобу розвитку особистості педагогів і учнів» та «Розвитку творчих здібностей учнів, формування особистості дитини в умовах естетичного, національного та патріотичного виховання «Я – громадянин. Я – патріот. Я – гуманіст»
Аналіз навчально-виховного процесу

Пріоритетними напрямками роботи школи протягом останніх років були:

§ розвиток особистісної та освітньої компетентностей учнів, їх готовності та спроможності до неперервного самовдосконалення та самоосвіти;

§ розвиток в учнів самостійності та спосібності до самоорганізації;

§ вміння відстоювати свої права, формування високого рівня правової культури;

§ готовність до співробітництва, розвитку спосібностей до усвідомленої, творчої діяльності;

§ толерантність, поблажливість до чужої думки; вміння вести діалог, шукати й знаходити оптимальні компроміси;

§ проведення роботи, що націлена на збереження та укріплення здоров’я учнів та прищеплення їм навичок здорового образу життя;

§ підготовка і проведення патріотичних заходів, спрямованих на розвиток та укріплення почуттів поваги, вдячності до ветеранів Великої вітчизняної війни.

Аналіз результатів ДПА

Порівняльний аналіз результатів складання ДПА учнями базової школи показує, що рівень підготовленості учнів суттєво покращився: середній бал у 2009-2010 навчальному році складав 7,04, а у 2011-2012 навчальному році виріс до 7,4.

Суттєве покращення результатів складання ДПА з української мови випускниками 11-х класів ми бачимо: середній бал у 2008-2009 навчальному році складав 6,0 балів, а у 2009-2010 навчальному році він став вже 7,9 балів. Учні, протягом навчання в одинадцятому класі, свідомо готувалися до складання іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до ВНЗ.

Профільність

У школі протягом багатьох років існували історичний та математичний профілі навчання. Вибір профілів був обумовлений врахуванням потреб учнів, побажань батьків, фахової підготовки педагогічних кадрів, матеріальної бази кабінетів.

Кiлькiсть переглядiв: 94